LASER ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΕΞΑΧΝΩΣΗ ΣΤΑ 120 W

τα νέα «πράσινα» Laser. (LBO –HPS system for greenlight PVP).
Μετά την διεθνώς επιτυχημένη πορεία της φωτοεξάχνωσης του καλοήθους προστάτη με τα KTP (Greenlight) laser, 80 Watt, η συνεχιζόμενη έρευνα για ακόμη καλύτερες τεχνικές μικρής επεμβατικότητας, απέδωσε ένα ισχυρότερο εργαλείο στην διάθεση των ουρολόγων, το LBO -532 nm laser, 120 Watt.

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσε δύο σχετικά βίντεο:

 

 

Νέα Laser προστατεκτομή XPS

 

Τι είναι τα «πράσινα» (Greenlight )Lasers
Πρόκειται για τα KTP-532 nm lasers, όπου το μήκος κύματος των Neodymium-yag laser- 1064 nm, υποδιπλασιάζεται με την χρήση κρυστάλλου potassium-titanyl-phosphate και παράγει πράσινη φωτεινή δέσμη πλήρως σχεδόν απορροφήσιμη από την αιμοσφαιρίνη αλλά πολύ λίγο από το νερό. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει απώλεια ενέργειας στο υγρό που χρησιμοποιείται για έγχυση-«ξέπλυμα», κατά την προστατεκτομή αλλά και υψηλή απορρόφηση από τους ανθρώπινους ιστούς, πλούσιους σε αιμοσφαιρίνη. (π. χ. προστάτης).
Το βάθος διείσδυσης είναι 0, 8 χιλ. και προκαλείται σημαντική εξάχνωση με μικρή μόνο φωτοπηξία στα 1-2 χιλ. Το χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει σχεδόν αναίμακτη αφαίρεση ιστών και την απόλυτα ελεγχόμενη και ασφαλή χρήση τους στο όργανο στόχο, χωρίς δευτερεύουσες βαθύτερες συνέπειες. (π. χ. τρώση απομακρυσμένων οργάνων).
Η επιτυχημένη πορεία με το μηχάνημα των 80 Watt, από το 1998 (Μalek και συν. ΗΠΑ) και μέχρι πρόσφατα, οδήγησε στην ανάπτυξη του νέου μηχανήματος των 120 Watt, με στόχο την ταχύτερη θεραπεία ιδιαίτερα μεγαλύτερων προστατικών αδενωμάτων.

Τα νέα «πράσινα» Laser
Η νέα δύναμη βασίζεται στην αντικατάσταση του κρυστάλλου τιτανιλίου ΚΤΡ, από κρύσταλλο τριβοριδίου LBO. Η φωτεινή δέσμη αποδίδει το ίδιο μήκος κύματος με τα χαρακτηριστικά που γνωρίζουμε, αλλά με απόδοση 120 Watt συνεχούς σχεδόν ισχύος, που προκαλεί ισχυρότερη και ταχύτερη εξάχνωση του προστάτη. Η νέα μηχανή, παρέχει χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως χωριστά πεντάλ για φωτοπηξία-αιμόσταση και για εξάχνωση, με φωνητική αναγγελία κάθε φορά που χρησιμοποιούνται. Οι νέες ίνες έχουν μία επίστρωση υψηλής ανάκλασης που δεν επιτρέπει τυχαίες αποκλίσεις άρα μεγαλύτερη ακρίβεια, και βελτίωση στην συνολική απόδοση έως 250 ΚJoules, αντί για 150 που ήταν πρίν. Η νέα δέσμη είναι ‘λεπτότερη’ και ισχυρότερη, ακριβέστερη και ασφαλέστερη σε χέρια ειδικών.
Η διαφορά πλέον έγκειται στην ταχύτητα με την οποία μπορούν πλέον να αντιμετωπισθούν και μεγάλοι προστατικοί αδένες σε λογικό χειρουργικό χρόνο.

Γιατί με LASERS ?

 • Από το 1949 που αναπτύχθηκε η διουρηθρική προστατεκτομή, είναι γνωστές οι εν δυνάμει σοβαρές επιπλοκές της κλασσική τεχνικής, καθώςκαι η αδυναμία αφαίρεσης μεγάλων αδενωμάτων. (βλ. σχετικό αρθρο στον ιστοχώρο μου).
 • Η διαφορά με την χρήση τους είναι στην ταχεία νοσηλεία 1 ημέρας και στην έλλειψη ουσιαστικών επιπλοκών.


Πότε χρησιμοποιούνται
Χρησιμοποιούνται στις ίδιες ακριβώς ενδείξεις με την κλασσική προστατεκτομή:

 • Επίσχεση ούρων (μόνιμη, παροδική)
 • Λιθίαση ουροδόχου κύστεως
 • Υδρονέφρωση-αύξηση ουρίας-μεγάλο υπόλοιπο ούρων
 • Υποτροπιάζουσα αιματουρία-αιμορραγία
 • Υποτροπιάζουσα ουρολοίμωξη
 • Αναποτελεσματικότητα συντηρητικών μέσων, αδυναμία αναμονής, προσωπική επιθυμία των ασθενών.


Πώς γίνεται - (περιγραφή της τεχνικής)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο ασθενής εισέρχεται στην κλινική την ίδια ημέρα της επέμβασης συνήθως, και υποβάλλεται στις βασικές εργαστηριακές εξετάσεις, (αν δεν έχει πολύ πρόσφατες), δηλαδή:

 • Γενική αίματος, γενική ούρων, ουρία σάκχαρο κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες, πηκτικότητα
 • Ακτινογραφία θώρακος, νεφρών και ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Εξετάσεις που μπορεί να προηγηθούν της εισαγωγής κατά περίπτωση είναι ουροδυναμικός έλεγχος, ουροκαλλιέργεια, αιματολογικός έλεγχος, καρδιολογική εκτίμηση, κ. λ. π.


ΤΕΧΝΙΚΗ

 • Μετά την αναισθησιολογική εκτίμηση ο ασθενής τοποθετείται ανάσκελα στο χειρουργικό τραπέζι και εφαρμόζεται αναισθησία, (γενική ή περιοχική). Μόνο με την έλευση της επιτυχούς νάρκωσης ξεκινά η επέμβαση, οπότε ο ουρολόγος τοποθετεί σε συνθήκες πλήρους αποστείρωσης, το ενδοσκόπιο που είναι λεπτό εργαλείο με ενσωματούμενη φωτεινή πηγή, στην ουρήθρα ως την περιοχή του προστάτη. Τότε και σε συνεχή βιντεοσκόπηση-μεγέθυνση αρχίζει η επέμβαση που απλά συνίσταται στην εξάχνωση του προστάτη που «προεξέχει » στην ουρήθρα.
 • Στο τέλος της επέμβασης, εκτός από περιπτώσεις πολύ μικρών αδένων, τοποθετείται ένας καθετήρας στην κύστη για μερικές ώρες.
 • Την επομένη το πρωϊ το αργότερο, αφαιρείται και αφού ουρήσει ο ασθενής, εξέρχεται από την κλινική.

 how

MEΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

 • Οι πρώτες ουρήσεις συνοδεύονται από μικρού βαθμού καύσο και ροδόχροα ούρα, αλλά σχεδόν πάντα έχουν άμεση ανακούφιση από την απόφραξη. Τις επόμενες 10 ημέρες παρατηρούνται στην ούρηση, λευκά τριχοειδή «τρίμματα» του εξαχνωμένου προστάτη, σε μία διαδικασία επούλωσης χωρίς άλλα συμπτώματα, που αποδεικνύεται ιστοπαθολογικά ότι διαρκεί σε μικροσκοπικό επίπεδο έως και 3 μήνες μετά.
 • Τυχόν προϋπάρχουσα «σπαστική» - ασταθής ούρηση μπορεί να επιδεινωθεί, όπως άλλωστε συμβαίνει σε οποιαδήποτε επέμβαση προστατεκτομής, μια και το πρόβλημα υπάρχει στους υποδοχείς του κυστικού τοιχώματος και όχι στον προστάτη. Στην ενοχλητική συχνουρία πού προκύπτει για κάποιο διάστημα, απαντά η σύγχρονη φαρμακοθεραπεία με πολλά και αποτελεσματικά σκευάσματα.
 • Η παλινδρόμηση του σπέρματος παρατηρείται και εδώ, αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό (10-25%). Οφείλεται στην δημιουργία κοιλότητας μετά την αφαίρεση του προστάτη, καθώς και στην διάνοιξη του αυχένα της κύστης που δεν συγκλείει εντελώς κατά την εκσπερμάτιση. Το φαινόμενο όπως ανεφέρθη προκύπτει σχεδόν σε όλους που χειρουργούνται με την κλασσική μέθοδο. Αντιμετωπίζεται με φάρμακα, αλλά είναι κάτι που ο ουρολόγος πρέπει να το συζητά με τον ασθενή, ιδιαίτερα αν δεν έχει τεκνοποιήσει ακόμη. Η λύση είναι η συλλογή του σπέρματος από τα ούρα αμέσως μετά την επαφή, μέσω φυγοκέντρησης και μετά η σπερματέγχυση.
 • Δεν παρατηρείται σεξουαλική δυσλειτουργία, αφού δεν προσεγγίζονται τα στυτικά νεύρα, αλλά απεναντίας η άμεση βελτίωση της ούρησης συνήθως επιδρά θετικά ψυχολογικά με αποτέλεσμα να βλέπουμε βελτίωση της σεξουαλικής ζωής.
 • Η επαναφορά σε πλήρη δραστηριότητα είναι εφικτή εντός των πρώτων 10-15 ημερών, ανάλογα και με το μέγεθος του αδενώματος που αφαιρέθηκε.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Μια απλή σύγκριση ρωτώντας κάποιον που χειρουργήθηκε με την κλασσική μέθοδο η ακόμη με την παλαιά ανοικτή προστατεκτομή, είναι αρκετή για να δείξει την διαφορά. Πού είναι οι πόνοι από τους διάφορους σωλήνες, καθετήρες και τομές του δέρματος, καθώς και η πολυήμερη νοσηλεία με τα επακόλουθα και τις μεταγγίσεις?
Πιστεύω ότι σε λίγο θα είναι μακρινό παρελθόν.
Στις ΗΠΑ και την ΕΕ έχουν χειρουργηθεί ήδη περί τους 300. 000 ασθενείς, με 5ετή εμπειρία άριστη.
Πρέπει να επισημανθεί βέβαια, ότι η τεχνική απαιτεί εκπαίδευση των ουρολόγων και έχει κάποιο στάδιο εκμάθησης. Όπως κάθε τεχνική υψηλής τεχνολογίας ενέχει κινδύνους αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα.

hps-fcgi


4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Περαιτέρω παρατίθεται φωτογραφικό υλικό από την ίδια προσωπική εμπειρία, με εικόνες πρίν και μετά την θεραπεία 4 προστατικών αδενωμάτων διαφόρων μεγεθών. Σχετικό βίντεο προερχόμενο από τις επεμβάσεις μου υπάρχει στην ιστοσελίδα μου.

DSC00318

DSC00317

DSC00316

DSC00321

DSC00322

DSC00323

DSC00325

DSC00326

DSC00327

DSC00328

DSC00329

DSC00330

 

Επιπροσθέτως παραθέτω το πιστοποιητικό μου εκπαίδευσης από το King s College Hospital, London, England

PVP-laser-certificate-0001