Υποδομή Ιατρείου

Στο ιατρείο διενεργούνται οι ακόλουθες πράξεις.
 
1. Ευκαμπτη  βιντεοκυστεοσκόπηση με το νέο κυστεοσκόπιο Olympus CYF-5.
  • διαγνωση παθήσεων της ουρήθρας, προστάτη, κύστεως
  • αφαίρεση ουρητηρικών ενδοπροθέσεων (pig-tails)
  • διερεύνηση αιματουρίας
2. Υπερηχογραφία του ουροποιογεννητικού συστήματος
3. Ουροροομετρία
(μέτρηση της ροής ούρων, που γίνεται με την ούρηση σε ειδικό δοχείο με αισθητήρα που μεταβιβάζει τα χαρακτηριστικά της ούρησης ενός ασθενούς, σε μικροϋπολογιστή).
Η εξέταση είναι ανώδυνη και χρήσιμη στην διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του κατωτέρου ουροποιητικού συστήματος.