Δημοσιεύσεις

Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν όλες οι δημοσιεύσεις μου έως τώρα.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ

1. G. Vlassopoulos, Gr. Sakkas, S. Legaki, F. Sofras, A. Karagiannis: Inverted papilloma of the renal pelvis. Case report. International Urology and Nephrology, Vol 24, 4, 345-346(1992).

2. G. Vlassopoulos, Gr. Sakkas, M. Demonakou, K. Livadas, F. Sofras: Prostatic melanosis. Case report. International Urology and Nephrology, Vol 25, 4, 375-377 (1993 ).

3. Gr. Sakkas, I. Kastriotis, A. Karagiannis, E. Kosmaoglou, M. Demonakou, N. Tamvakis: Carcinosarcoma of the bladder. Case report. International Urology and Nephrology, Vol. 27 (1), 57-60 (1995).

4. Gr. Sakkas, A. Karagiannis, D. Karagiannis, K. Dimopoulos: Laser treatment in Urology: Our experience with Neodymium: YAG and Carbon Dioxide Lasers. International Urology and Nephrology, Vol. 27, (4), 405-412, (1995).

5. Gr. Sakkas, Th. Bekopoulos, A. Karagiannis, G. Drossos, K. Giannopoulou: An enzymatic evaluation of the renal damage caused by different therapeutic procedures for kidney stone disease. International Urology and Nephrology, Vol. 27, (6), 669-677(1995).

6. F. Sofras, Gr. Sakkas, D. Kontothanassis, F. Lyssiotis, N. Tamvakis: Transurethral thermotherapy in the management of benign prostatic hyperplasia. International Urology and Nephrology Vol. 28 (5), 673-9, (1996).

7. Gr. Sakkas, S. Simopoulou, A. Zamparelou, M. Moshos: Nephrogenic adenoma of the prostatic urethra in a patient treated with Eswl for a lower ureteral stone. International Urology and Nephrology, vol 33: 369-371, (2001).