Στενώματα Ουρήθρας

 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΜΑΤΩΝ ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Nd: YAG LASERS
  • Τα στενώματα ουρήθρας συνήθως αντιμετωπίζονται αρχικά με μηχανική διαστολή και διάνοιξη με η και χωρίς ηλεκτρικό εργαλείο.
  • Άμεσα προβλήματα είναι η αιμορραγία και η συχνή επανεμφάνιση λόγω της ουλής πού αναπτύσσεται
  • Με την χρήση των Lasers αυτά αποφεύγονται και μειώνεται πολύ η δυσφορία μετά την επέμβαση.
  • Η καλή ορατότητα λόγω του αναίμακτου τύπου θεραπείας, ελαχιστοποιεί σπανιότερες επιπλοκές των άλλων επεμβάσεων, όπως διάτρηση της ουρήθρας και του σφιγκτήρα της (ακράτεια).

 

 

ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΤΕΝΩΜΑΤΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ

Η διαστολή είναι ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετώπισης στενωμάτων ουρήθρας που αφορούν τον ανδρικό σφιγκτήρα,γιατί μια συνηθισμένη διατομή τους προκαλεί πλήρη ακράτεια. Στο βίντεο φαίνεται πως διαστέλλεται ένα τέτοιο στένωμα, αποτέλεσμα παλαιάς διουρηθρικής προστατεκτομής, με μπαλόνι υψηλής πίεσης που περνά από κυστεοσκόπιο.