Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι εμείς και οι συνεργάτες μας μπορούμε να ορίσουμε cookies για σκοπούς όπως προσαρμογή περιεχομένου και διαφήμισης.

Κυστεολιθοτριψία με Πνευματικό Λιθοτρίπτη

Ενδοσκοπική διάσπαση λίθων ουροδόχου κύστεως με λιθοτρίπτη πεπιεσμένου αέρα (''πνευματικού" τύπου).Βασίζεται στην ταχύτατη κίνηση ενός εμβόλου υπό πεπιεσμένο αέρα και δεν προκαλεί βλάβες στα τοιχώματα των ανθρώπινων ιστών.

 

ΚΥΣΤΕΟΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΙΘΟΤΡΙΠΤΗ (ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟ)